Wilma

SähköpostiKorpitien koulu
Lampitie 2
88300 Paltamo

Rehtori
Teuvo Heikura
044 2885 426

Apulaisrehtori
Eija Alasalmi
044 7500 731

Palvelusihteeri
Aune Kotimäki
(08) 615 54652
044 7970 846

OPPILASKUNTATOIMINTA


Koulumme oppilaskunta järjestää yhdessä tukioppilaiden kanssa toimintaa, jonka tarkoi-tuksena on parantaa koulun ilmapiiriä. Oppilaskunta huolehtii mm. keräysten järjestelyis-tä sekä teema- ja juhlapäivien suunnittelusta yhdessä opettajien kanssa. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat tänä vuonna luottamusoppilaat, jollaisen kukin luokka on valin-nut keskuudestaan. Perusopetuksen luokkien 7-9 oppilaskunnan ohjaajana toimii Kari Puominen.

 

 

 

 

TULOSTA

© Korpitien koulu

Korpitien koulu, Lampitie 2, 88300 Paltamo
Puh. (08)-615 54652, Fax (08)-615 54653