Korpitien koulu
Lampitie 2
88300 Paltamo

Rehtori
Anne Rautaparta
044 2885426

Apulaisrehtori
Eija Alasalmi
044 7500731

Kanslia
Aune Kotimäki
(08) 615 54652

OPPILASKUNTATOIMINTA


Koulumme oppilaskunta järjestää yhdessä tukioppilaiden kanssa toimintaa, jonka tarkoi-tuksena on parantaa koulun ilmapiiriä. Oppilaskunta huolehtii mm. keräysten järjestelyis-tä sekä teema- ja juhlapäivien suunnittelusta yhdessä opettajien kanssa. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat tänä vuonna luottamusoppilaat, jollaisen kukin luokka on valin-nut keskuudestaan. Perusopetuksen luokkien 7-9 oppilaskunnan ohjaajana toimii Kari Puominen.

 

 

 

 

TULOSTA

© Korpitien koulu

Korpitien koulu, Lampitie 2, 88300 Paltamo
Puh. (08)-615 54652, Fax (08)-615 54653